Båtskrotar - Allt blött om Båtskrotar

Kostnad för att skrota båten

Kostnad för att skrota båten

Det är inte gratis att skrota en båt utan båtskroten tar betalt av båtägarna som vill skrota båten. En båtskrot har ganska stora kostnader för att skrota en båt eftersom det tar mycket arbetstid att demontera båten.

Även om båtskorten kan återanvända vissa av båtdelarna genom att sälja de som begagnade båttillbehör och återvinna andra delar genom att sälja metaller så är det stora delar av båten som måste fraktas till förbränning eller deponi vilket kostar pengar. Normalt kostar det omkring 1000 kr per meter båt för att skrota vanliga fritidsbåtar men det kan variera beroende på båtens skick om material i skrovet. Ett annat sätt är att det kostar cirka 2500 kr per ton båt.

Försäkringsbolagen

Utbyggnad av båtskortar

De försäkringsbolag som erbjuder båtförsäkringar kommer att inkludera avgiften för båtskrotning i försäkringspremien inom en snar framtid. Skrotningen kommer då endast gälla ifall båten fått så omfattande skador att det inte är lönt att lämna båten till reparation på ett båtvarv.Utbyggnad av båtskortar och båtskrotningspremier

Det pågår en hel del diskussioner och förhandlingar om hur skrotning av båtar ska finansieras. Sverige har idag inget färdigt system för kostnader och finansiering av båtskrotar.

Troligtvis kommer en skrotningspremie läggas på alla nya båtar som ska bekosta en del av kostnaderna för att skrota båtar och ta hand om alla skrotbåtar som ligger i naturen. Detta kommer av att i alla återvinningssystem byggs upp av producentansvar och så även för fritidsbåtar vilket innebär att båttillverkarna får stå för skrotningskostnaderna av båtarna.