Båtskrotar - Allt blött om BåtskrotarBåtskrotar

Båtskrotar

Båtskrotar har länge saknats i Sverige. Det finns massor med bilskrotar och andra skrotfirmor men nästan inga båtskrotar som på ett miljövänligt sätt kan ta hand om gamla uttjänta båtar.

En båtskrot är ett jättebra sätt att värna om miljön så att båtdelarna återanvänds, återvinns, förbränns eller deponeras på de mest miljövänliga sättet. Du kan dock använda båtskrovet innan det kasseras för gått till t.ex. en flyttbrygga eller flyttbastu.

Det finns ungefär 900 000 fritidsbåtar i Sverige och mer än 100 000 av dem är minst 40 år gamla. Av alla dessa båtar är öve 60 000 båtar i så dåligt skick att de inte kan sjösättas och dessutom mer än 2000 båtar helt övergivna ute i naturen.
Båtskrotens roll

Båtskrotarna ska som bilskrotar och MC-skrotar ha hand om gamla trasiga, grundstötta eller utbrända båtar som inte är värda att reparera längre. Båtskroten ska demontera alla båtdelar och detaljer för att sortera i dessa i olika kategorier. De fraktioner skroten delar upp båten i är:

Båtskrotens roll
  • Båtskroten börjar med att dränera båten på vätskor, bensin och olja från t.ex. färskvattentanken, bensintanken och motorn.
  • Återanvändningsbara båtdelar om beror på skicket så som lanternor, styranordning, bränsletank, motordelar m.m. som båtskroten kategoriserar och försöker sälja senare.
  • Återvinningsbara metaller från båten säljer båtskroten till återvinning hos något återvinningsföretag.
  • Vissa plaster kan återvinnas.
  • Plaster, dynor, tyger, som inte kan återanvändas eller återfinnas förbränns för att generera värme. Detta kan vara båtskrovet om det är av glasfiberarbetad plast eller trä.
  • De båtdelar som båtskroten inte heller kan skicka till förbränning deponeras i stället på någon deponeringsanläggning.

Som ett exempel så delas båtkapellet upp i metallramen som återvinns och kapelltyger som bränns.

Båtar som skrotar

Båtar som skrotar

Alla båtar eller fartyg bör tas hand om på ett miljövänligt sätt när det tas ur sjötrafik och skrotas. Det finns områden i världen, t.ex. Bangladesh, som specialiserat sig på att demontera och skrota stor fartyg men ofta är varken skrotningsprocessen aller arbetsmiljön speciellt miljövänlig.

SweBoat, Båtbranschens Riksförbund, försöker att starta upp ett system och nätverk av båtskrotar för återvinning av fritidsbåtar som ska vara tillgängligt i hela Sverige. När detta är sjösatt skulle det vara ett stort steg för båtbranschen och båtskrotarna skulle rena miljön och samvetet för många fritidsbåtsägare.